top of page

En kort forklaring

Det finnes mange forskjellige måter å forstå Alexanderteknikken på. Et felles trekk er at teknikken undervises som en prosess i hvordan man lærer å observere, identifisere og endre ens egne vanerelaterte reaksjoner. Våre reaksjoner kan oppfattes som både fysiske eller mentale, og kan betegnes som psykofysiske. De kan resultere bl. a. i ubehag og smerte, eller de kan begrense ens evne til å fungere fritt og optimalt.

Alexanderteknikken er en metode som øker bevisstheten rundt hvordan man gjør det man gjør, slik at man kan bryte ugunstige vaner for å finne frem til en mer naturlig koordinasjon og økt tilstedeværelse.

Teknikken er ikke øvelsesbasert. Den formidles ved hjelp av enkle bevegelser som er relatert til det man gjør, f. eks. å sitte, løpe, trene, spille et instrument o.l.

Stephen jobber med mennesker med svært ulike yrker og bakgrunner, og har spesialisert seg på utøvende musikere og mennesker med stillesittende arbeid (kontorarbeid).

 

Noen som oppsøker Alexanderteknikken ønsker å fungere uten smerte eller ubehag. Noen ønsker å lære hvordan øke egen evne til tilstedeværelse, og andre hvordan utvikle det de allerede er god til.

 

Privatundervisning:

 

Undervisningsopplegget består av en serie med privattimer, gjerne fra rundt 10 ganger og oppover. Man bruker allminnelige (ikke stramtsittende) klær. Timene varer i 45 minutter. Man kan ta med instrument eller arbeidsverktøy hvis man vil. Privatbesøk til et studio, arbeidsted eller øvingslokale kan organiseres.

De fleste blir oppfordret til å ta en serie med timer. Det er som oftest best å ta de første 5 til 10 timene så tett som mulig. 

Hvordan foregår undervisningen?

 

Undervisningen foregår ved at læreren bruker enkel berøring, korte instruksjoner og spørsmål, slik at man ved selvobservasjon får kartlagt og påpekt hvordan man kan endre egne tanker og bevegelser (koordinasjon). Dette gir ofte en opplevelse av en åpnere tilstand både fysisk og mentalt og dermed blir uttrykk og bevegelser mer frie i sin utfoldelse. 

Man lærer over tid å kunne observere hva man gjør av gammel vane som hindrer fri utfoldelse, og hvordan bryte dette mønsteret.

Det legges ikke vekt på hva man gjør som er riktig, men heller hvordan man kan oppdage og slutte å gjøre ugunstige ting.

Ofte virker dette smertelindrende på sikt og kan gi en følelse av letthet. Mange opplever en sterkere tilstedeværelse og oppmerksomhet i alt man foretar seg.

Gruppeundervisning:

 

Introduksjonstimer, seminarer for ansatte og gruppetimer for mennesker som jobber sammen, f. eks. en instrumentgruppe, kan organiseres etter nærmere avtale. Innenfor visse grenser er jeg villig til å reise til et arbeidsted.

bottom of page